DEV PROJENİN TEMELİ ATILDI

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi inşasının temel atma töreni dün Tarihi Karaağaç Tren İstasyonu’nda gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan burada yaptığı konuşmada, “Bulgaristan sınırından İstanbul’a kadar uzanan güzergahıyla, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi coğrafi olarak Türkiye’nin AB’ye bağlanmasını da simgelemektedir. Hattın hizmete girmesiyle de herkes ticari hareketlilik ciddi boyutlara ulaşacağından herkes kazançlı çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.

DEV PROJENİN TEMELİ ATILDI

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi inşasının temel atma töreni dün Tarihi Karaağaç Tren İstasyonu’nda gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan burada yaptığı konuşmada, “Bulgaristan sınırından İstanbul’a kadar uzanan güzergahıyla, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi coğrafi olarak Türkiye’nin AB’ye bağlanmasını da simgelemektedir. Hattın hizmete girmesiyle de herkes ticari hareketlilik ciddi boyutlara ulaşacağından herkes kazançlı çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.

Emre SEDEF
Emre SEDEF
26 Eylül 2019 Perşembe 07:16
DEV PROJENİN TEMELİ ATILDI

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy Kesimi inşasının temel atma töreni dün gerçekleştirildi. Edirne Tarihi Karaağaç Tren İstasyonu'nda düzenlenen törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc, AB Türkiye Delegasyonu Christian Berger, Bulgaristan Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Angel Popov, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve vatandaşlar katılım gösterdi.

BULC: “TÜM BAĞLANTININ KALBİNDE TÜRKİYE VAR”

Temel Atma Töreninde Edirne Valisi Ekrem Canalp ve AB Türkiye Delegasyonu Christian Berger’in ardından konuşan Avrupa Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu Komisyoneri Sayın Violeta Bulc, “Bugün böylesine mutlu bir olay için burada olmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Epey bir zaman aldı ama sonunda bu noktaya gelebilmeyi başardık. Bu projeyi, bu önemli noktaya getirebilmeyi başardık ama bu daha başlangıç. Bugün esasında sadece bir temel atma töreni değil bu, daha fazlası. Bu zaten kendisini gösteriyor. Bugün bizler gerçekten yeni, fiziksel bir bağlantıyı kutluyoruz AB ile Türkiye arasında, Avrupa ile Asya arasında, Doğu ile Batı arasında ve tüm bu bağlantının kalbinde de Türkiye var. Çok basit, ulaştırma her şeyi bir birine bağlar. Zaten amacı budur. Kıtalar ve medeniyetler arasında köprü olmak, gerçekten çok büyük bir güzelliktir. Sizler hem Avrupa'ya hem Asya'ya aitsiniz ve iki tarafı da birleştirmek için harika bir yerde bulunuyorsunuz. Türkiye'de ulaştırma altyapısını ortaya koymak demek, ekonomileri daha iyi şekilde birbirine yaklaştırmak demek. Aynı zamanda yeni, ekonomik bir bağlantı bir kargo koridoru oluşturmak demek Avrupa’yla ve esasında ulaştırma hem büyüme, hem de istihdam için bir itici güçtür. Yatırımları da çekecektir tabii ki. İş dünyası ve insanlar arasında hem fırsatlar yaratacak hem bağlantı kuracak hem de iyi komşuluk ilişkilerine katkıda bulunacaktır. AB - Türkiye angajmanı içerisinde ulaştırma gerçekten çok pozitif bir gündem yaratmakta. Buna binaen biz siyasi bir pozitif ilişki de inşa edebiliriz. Aynı zamanda oldukça sorumlu bir şekilde bizi birleştiren birçok sorunu da ele alıyoruz. Kirlilik, emisyonlar gibi. Ama biliyoruz ki, bu demiryolu hattı yeşillendirme konusunda, bu güzel gezegeni yeşil yapma konusunda bize katkıda bulunacaktır. Türkiye ve AB için çok sayıda fayda var burada, bu nedenle AB demiryolu hatlarına bu kadar fazla yatırım yapıyor.” ifadelerini kullandı.

BAKAN TURHAN: “TÜRKİYE KİLİT BİR KONUMDADIR”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan burada yaptığı konuşmada, “Ülkemiz;  Dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip Orta Doğu ve Hazar Havzası, Önemli deniz ulaştırma yollarının kavşağı durumunda bulunan Akdeniz Havzası, tarihte her zaman önemini korumuş olan Karadeniz Havzası ve Türk Boğazları, zengin tabiî kaynaklara sahip Kafkasya ve ötesinde Orta Asya’nın oluşturduğu coğrafyanın merkezinde, kilit bir konumda bulunmaktadır. Türkiye olarak, üç kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli bir jeostratejik ve jeopolitik bir konuma sahibiz. Özetle; Türkiye hem coğrafi konumuyla hem de kültürel birikimi ve tarihi sürekliliğiyle hem Asya hem Ortadoğu hem Akdeniz ve Karadeniz hem de Avrupa ülkesidir. Türkiye Avrupa’nın uç değil, başlangıç noktasıdır. Ve yine Türkiye, Asya’nın kıyıda köşede bir yeri değil, giriş kapısıdır. Bakış açıları değişse de ülkemizin önemi değişmemekte; dünyanın seyri ne yöne giderse gitsin, Türkiye’nin stratejik değeri artmaktadır. Son yıllarda yaşanan tüm gelişmeler, bu realiteyi çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Kafkasya ile Orta Asya petrolü ve doğal gazının batıya ulaştırılmasından terör saldırılarına, göç hareketlerinden bölgesel güvenlik arayışlarına pek çok hususta AB ile ilişkilerimizin konjonktürel olmadığı, daha doğrusu olmaması gerektiği açıktır. Kaldı ki demokratik, lâik, sosyal hukuk devleti olma prensiplerini benimsemiş, serbest piyasa ekonomisini kabul etmiş bir ülke olmamız hasebiyle de AB ile ilişkilerimiz, konjonktürel olmamayı gerektirmektedir. Biz Türkiye olarak, meseleye bu şekilde yaklaşırken, AB’nin her konuda aynı duyarlılıkta olmadığının elbette farkındayız. Umarım, bu yaklaşımlarından bir an önce vazgeçerler. Türkiye ihracatının yüzde 50'den fazlasını Avrupa'ya gerçekleştirmektedir. Doğrudan yatırımın yüzde 67'den fazlası Avrupa'dan Türkiye'ye gelmektedir. Ve Avrupa için Türk üreticiler, üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçasıdır. Tüm bunları çok daha yukarılara taşımak mümkün ve bu da ancak adil, istikrarlı bir yaklaşımla sağlanabilir. Ayrıca dünyanın yaşamış olduğu çalkantı da AB’nin Türkiye’yle daha fazla birlikte hareket etmesini zorunlu kılmaktadır.” dedi.

BAKAN TURHAN: “HALKALI-KAPIKULE HATTI İLE SON AŞAMA DA TAMAMLANACAK”

Bakan Turhan Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri geliştirmeyi tarihsel bir yükümlülük olarak betimleyerek, “Bugün temelini atacağımız bu demiryolu hattı, aramızdaki ilişkileri daha güçlendirecek ve dostluğumuzu perçinleyecektir. Türkiye olarak, ulaştırma ağlarının Avrupa’ya entegrasyonunun yüksek standartlarda sağlanması, her daim önceliklerimiz arasında yer almıştır. İşte, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattının hizmete girmesi ile Trans-Avrupa Ulaştırma Ağlarına yüksek kalitede bağlanmanın son aşaması tamamlanmış olacaktır. Ülkemizin Avrupa’yı Asya ve Uzak Doğu’ya bağlayan konumu nedeniyle, büyüyen Asya ekonomileri için Avrupa ve Afrika arasındaki ticaret güzergâhlarının odak noktasında bulunması, bu hattın yapımını çok daha önemli hale getirmektedir. Hattın; Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayarak devasa bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulması amaçlanan Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ne katkı sunacak olması da çok anlamlıdır. Bu projenin, ‘Orta Koridoru’, bizim deyimimizle ‘Modern İpek Yolu’nun hayatiyet kazanması için son dönemde ülkemiz genelinde, doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde çok büyük işlere imza attık. Bu nedenle, Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolunun hayata geçmesine de en başından beri stratejik bir mesele olarak yaklaştık. Hizmete açtığımız Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattıyla da bu projeye olan destek ve inancımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk.” ifadelerini kullandı.

BAKAN TURHAN: “275 MİLYON AVRO HİBE KULLANILACAK”

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesinin Çerkezköy-Kapıkule Kesiminin İnşası için ise 275 milyon Avro AB hibesi kullanılacağını belirten Bakan Turhan, “Bakanlığımız; Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları kapsamında 2007-2013 yıllarını kapsayan IPA-1 döneminde Ankara-İstanbul Hattı Köseköy-Gebze Kesimi, Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı ve Samsun-Kalın Demiryolu Hattı Projeleri için toplamda 475 milyon Avro’luk bir hibe fonunu başarılı bir şekilde kullanmıştır. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi de 2014-2020 yıllarını kapsayan IPA-II Döneminde Bakanlığımızın gerçekleştirdiği en büyük altyapı projesidir. Projeye tahsis edilen fon, ülkemize IPA-II döneminde tahsis edilen toplam fonun yaklaşık %8’ini, ulaştırma sektörüne tahsis edilen fonun ise %74’ünü oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, 275 Milyon Avroluk IPA fonu miktarı ile Avrupa Birliğinin aday ülkelere IPA kapsamında tek kalemde en fazla fonladığı proje niteliğindedir. Bütçe büyüklüğü ve teknik özelliklerinin yanı sıra ülkemizin Bulgaristan sınırından İstanbul’a kadar uzanan güzergahıyla, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi coğrafi olarak Türkiye’nin AB’ye bağlanmasını da simgelemektedir. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesinin, Çerkezköy-Kapıkule Kesiminin inşası AB ile birlikte ortak finanse edilecektir. Diğer kesimi oluşturan Halkalı-Çerkezköy bölümünün tamamını ise milli bütçemizle inşa edeceğiz. Bakanlığımız şimdiye kadar Avrupa Birliği ile ortak yürüttüğü tüm demiryolu projelerinde, her seferinde imzaladığı sözleşme bedeli ile bir önceki proje bedelinin üzerine çıkmış. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin sınırları dışında tek sözleşme içinde vermiş olduğu hibe rekorunu da sürekli yükseltmiştir. Temelini atacağımız Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesinin Çerkezköy-Kapıkule Kesiminin İnşası için ise 275 milyon Avro AB hibesi kullanılarak yeni bir rekora daha imza atılmış olacaktır. Yaklaşık 4 yıl sürecek olan inşaat çalışmaları esnasında ihtiyaç duyulacak işgücü diğer projelerimizde olduğu gibi yine bölgeden temin edilecektir. Hattın hizmete girmesiyle de herkes ticari hareketlilik ciddi boyutlara ulaşacağından herkes kazançlı çıkacaktır.” şeklinde konuştu.

Kerem Filiz
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.