KEŞAN BELEDİYE MECLİSİ TEMMUZ AYI OLAĞAN TOPLANTISI’NIN 2. BİRLEŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Keşan Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı’nın 2. Birleşimi, 26 Temmuz 2022 Salı günü gerçekleştirildi.

KEŞAN BELEDİYE MECLİSİ TEMMUZ AYI OLAĞAN TOPLANTISI’NIN 2. BİRLEŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Keşan Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı’nın 2. Birleşimi, 26 Temmuz 2022 Salı günü gerçekleştirildi.

Emre SEDEF
Emre SEDEF
28 Temmuz 2022 Perşembe 06:05
KEŞAN BELEDİYE MECLİSİ TEMMUZ AYI OLAĞAN TOPLANTISI’NIN 2. BİRLEŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Saat 15.00’te başlayan Meclis Toplantısı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Meclis Üyeleri; Barbaros Tokgöz, Mitat Bulut, İbrahim Dinç ve Volkan Erkan mazeretleri nedeniyle izinli sayıldı.

2. birleşimde ilk olarak “2022 yılında öngörülemeyen fiyat artışları nedeniyle İlçemiz ve Mücavir alanlarımızda uygulanan 2022 yılı içme ve kullanma suyu ücret tarifesinin Belediye Meclisince yeniden görüşülerek karara bağlanması hususu” görüşüldü.

Madde ile ilgili Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Bedri Kara madde ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nda alınan karar ile ilgili bilgilendirdi.

Daha sonra söz alan Helvacıoğlu, su fiyatlarına %50 oranında güncelleme yapılmasını gerektiğinin altını çizerek, “Biz komisyonda bulunan üyelerimizle bunun %25’inin belediyemiz tarafından sübvanse edilmesini, geri kalan kısmının güncellenmesini önermiştik. CHP ve İYİ Parti’nin oy çokluğu ile bu teklifimiz reddedildi.” dedi.

Grup sözcülerinin madde ile ilgili görüş bildirmesinin ardından yeniden söz alan Mustafa Helvacıoğlu, “Su tarifeleri ile ilgili muhalefet üyelerimiz bilinçli bir yanlış algı yaratıyorlar. Biz zam yapmıyoruz. Ticari işletme değiliz, kazanç derdinde de değiliz, olmadık. Tahsilat yapılacak ki hizmet yapılacak. İşyerimizden kira almamışız, su faturasını geçmişte biz ödemişiz. Geliriniz sabit kalır gideriniz artarsa bir yenileme yapmak zorundasınız. Bunun da adı zam değildir.  6,33’e su satıyoruz, 9,74’e mal ediyoruz. Elektrik, akaryakıt, personel maaş artışları nedeniyle acil bir düzenleme gereksinimi doğuyor. Siz bunu düşünmüyor ‘Batsın bu dünya’ dercesine muhalefetlik yapıyorsunuz. İlk 3 aylık verilere göre 6 milyon 778 bin TL su giderimiz, gelirimiz ise 4 milyon 403 bin TL olarak gerçekleşti. 3 ayda yaklaşık 2 milyon 375 bin TL yani yaklaşık %55’lik bir kayıp söz konusu. Gelin suyu bedava yapalım. Var mısınız, ben varım. İzmir Büyükşehir Belediyesi %164, Çanakkale %35’lik, Isparta %50, Edirne ve Tekirdağ TÜFE oranında her ay zam yapıyor. CHP’li İl Genel Meclisi üyelerinin oy verdiği Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliğinde %40+20 yani %60 oranında zam yapmış. O zaman CHP’liler halkı neden korumadı? Sanayi Sitemizin yolları 10 milyon tutuyor. Bu parayı nereden ödeyeceğiz? Bende mi bu belediyeyi bitireyim? Yarın 313 emekçi kardeşimizin sözleşmeleri görüşülecek, onların da haklarını koruyarak %51 zam yapacağız. Bu durumda Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın dediği gibi birileri İYİ Parti ve CHP’ye hesap soracak.” şeklinde konuştu.

Konuşmasının kesilmesi üzerine katip üyeleri uyaran Helvacıoğlu, “Katip üyelerimiz meclis kurallarına uymaya davet ediyorum. Bu meclisi kaosa getirmeyin.” dedi.

Daha sonra yapılan oylamadan su fiyatlarına güncelleme yapılması hususu komisyon raporu doğrultusunda AK Partili üyelerin oylarına karşılık CHP’li ve İYİ Partili üyelerin oyları ile reddedildi.

Meclis toplantısında görüşülen “Eğitim-İş Sendikası Keşan Temsilciliği’nin 23.05.2022 tarihli dilekçesi ile Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak çalışmakta iken 22 Kasım 2020 tarihinde koronavirüsten hayatını kaybeden üyeleri Özgür KARAGÖZ’ ün adının Yeni Mahallede bir cadde sokağa verilmesi” maddesi İsim Belirleme Komisyonuna, “18.İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün yazısına istinaden Belediyemize sunulan dilekçe ile Aşağı Zaferiye Mahallesi 861 ada 7 numaralı parsele ilişkin parka bitişik parseller yönünden uygulanan 5 metrelik çekme mesafesinin kaldırılması ya da azaltılması yönünde plan değişikliği yapılması talebi” ise oy birliği Bayındırlık ve İmar Komisyonu’na havale edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürü Ali Ünal’ın madde ile ilgili bilgilendirmesinin ardından komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Madde ile ilgili söz alan Helvacıoğlu, mahalle halkının menfaati yönünde çalıştıklarını dile getirerek, “Halkımızın fikirlerini alarak çok güzel bir plan hazırladık. İstasyon Mahallemizde farkındalık yarattık.” dedi.

Toplantının devamında görüşülen İspat Cami Mahallesi 831 ada Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği’ ne ait komisyon raporu oy birliği kabul edildi. 

“İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün 29.06.2022 gün ve 27448 sayılı yazısına istinaden ‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin’ Meclisçe görüşülmesidir.” maddesi ise  İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Arzu Kirezli’nin bilgilendirmesinin ardından oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden alınan yazıya istinaden İlçemiz Büyük Cami Mah. Ayşe Sok. No.5 te bulunan Bizim Park ismine Yüceller Teşkilatı parkı ismi verilmesi hususundaki komisyon raporunun görüşülmesiyle devam etti. İmar ve Şehircilik Müdürü Ali Ünal’ın bilgilendirmesinin ardından komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısı, “Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisimizin tatil ayının görüşülerek karara bağlanması hususudur” maddesinin görüşülmesiyle devam etti.

Madde hakkında söz alan Helvacıoğlu, “Keşan’ın tatile ihtiyacı yok. Ağustos ayında olağan meclis toplantısına izin verilmezse, yetkimi kullanarak, olağanüstü meclis kararı alacağım. Komisyona davet ediyorum, gelmiyorsunuz. Belediyenin başarılı olmaması için elinizden geleni yapıyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Daha sonra yapılan oylamada AK Partili üyelerin oylarına karşılık CHP’li ve İYİ Partili üyelerin oyları Ağustos ayı tatil olarak belirlendi.

Toplantının devamında 1. Birleşimde gündeme ilave edilen maddeler görüşüldü.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden gelen ve kadro değişikliğini içeren madde oy birliği ile kabul edildi.

Meclis daha sonra; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden gelen, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan zabıta ve itfaiye personeline 2022 yılı temmuz ayından itibaren verilecek olan fazla çalışma ücretini görüşürken, madde oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Toplantının devamında ele alınan Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen, Yerlisu köyünde köy yaşam merkezi olarak öğrencilere hizmet verecek okulun çevre düzenlemesi ve tadilat işinin yapılması oy birliği Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Keşan kent meydanı ve millet bahçesi plan tadilatı kapsamında hastane caddesinde bulunan park alanının plan değişikliği konusunda Millim Savunma Bakanlığının talebi ise İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Madde hakkında bilgilendiren Mustafa Helvacıoğlu, “Trakya’nın en önemli pazar kurulumu Keşan’da. Milli Savunma Bakanlığımızdan güzel bir teklif niteliğinde yazı geldi. Keşan olarak yeni pazaryeri arayışındayız. Keşan’ı düşünen yapıda hareket etmeliyiz. Pazaryerini oluşturan; esnaf, vatandaş, belediye olmak üzere tüm bileşenleri memnun edecek bir çözüm için odaklanmalıyız.” diye söyledi.

Meclis toplantısının devamında Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından Paşayiğit ve Erikli köyü su ücret tarifeleriyle ilgili verilen önerge görüşüldü.

Madde hakkında bilgi veren Helvacıoğlu, “Paşayiğit Mahallemize köylere hizmet götürme birliği aracılığı ile su temini sağlıyoruz. Bunun karşısında biz de Erikli köyüne su veriyoruz. Ancak 2 yerleşim yeri arasında su tarifeleri konusunda fiyat farklılığı var. Bu farklılığı 11.88 TL’ye eşitliyoruz.” dedi. Daha sonra yapılan oylamada Erikli köyü su ücret tarifesi 11.88 TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısının devamında elektronik kartlı su sayaçlarının uygulaması kararı oy birliği ile kabul edilirken,inşaat ruhsatı aşamasında sunulan projelere ilave olarak peyzaj mimarı projenin sunulmasını konulu önerge oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Meclis üyesi Alaaddin Öztürk tarafından verilen istihdam ve işsizlik konulu önergeyle ilgili ise Başkan Helvacıoğlu ilerideki meclislerde bilgi vereceğini kaydetti.

Toplantının devamında Feridun Tümer ise Erikli sahilinde bulunan kanal ile ilgili sözlü önerge verdi.

Eylül Ayı Meclis Toplantısı 1 Eylül 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.