İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 73 MİLYON TL’LİK DESTEK!

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılında kent genelinde ihtiyaç sahibi kişilere toplam 73 milyon TL destek sağlandı. Destekler hakkında bilgiler veren İl Müdürü Bilgin Özbaş, “Evde bakım için 44 milyon 495 bin TL, koruyucu aile için 1 milyon 371 bin TL, sosyal ekonomik destek kapsamında 13 milyon 537 bin TL, doğum yardımı olarak 1 milyon 85 bin TL, toplu ulaşım için 1 milyon 384 bin TL ve engellilere özel bakım merkezi desteği kapsamında 11 milyon 395 bin TL olmak üzere toplam 73 milyon 269 bin TL destek sağladık.” ifadelerini kullandı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 73 MİLYON TL’LİK DESTEK!

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılında kent genelinde ihtiyaç sahibi kişilere toplam 73 milyon TL destek sağlandı. Destekler hakkında bilgiler veren İl Müdürü Bilgin Özbaş, “Evde bakım için 44 milyon 495 bin TL, koruyucu aile için 1 milyon 371 bin TL, sosyal ekonomik destek kapsamında 13 milyon 537 bin TL, doğum yardımı olarak 1 milyon 85 bin TL, toplu ulaşım için 1 milyon 384 bin TL ve engellilere özel bakım merkezi desteği kapsamında 11 milyon 395 bin TL olmak üzere toplam 73 milyon 269 bin TL destek sağladık.” ifadelerini kullandı.

Emre SEDEF
Emre SEDEF
01 Mart 2021 Pazartesi 06:17
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 73 MİLYON TL’LİK DESTEK!

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Müdürlüğün yürütmüş olduğu koruyucu aile, evde bakım hizmetleri, sosyal ekonomik destek, doğum yardımı, engellilere özel bakım merkezi desteği programları hakkında açıklamalarda bulundu. Tüm programlar hakkında detaylı bilgiler veren Özbaş, 2020 yılında kent genelinde 73 milyon TL’lik destek sağlandığını ifade etti.

KORUYUCU AİLE NEDİR?

Koruyucu aile çalışmaları hakkında bilgiler veren Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, “Koruyucu Aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre içi sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan aile veya kişilerdir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, sürekli Türkiye’de ikamet eden, en az ilkokul mezunu, 25-65 yaş aralığında, düzenli gelir sahibi ve evli veya bekar; çocuklu veya çocuksuz herkes koruyucu aile olabilir. Koruyucu Aileye müracaat etmek isteyen kişi veya aileler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurur. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ailelerden adli sicil kaydı, sağlık raporu gibi belgeleri hazırlamak için 1 ay süre verilir. Aileler belgelerini tamamladıktan sonra; en az 3 hafta en fazla 5 hafta olmak üzere 5 görüşme yapılır. Görüşmelerde ailenin hayatı, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik durumu, ebevenlik becerileri, koruyucu aile hizmetine bakış açıları gibi konular değerlendirilir. Bakanlık olarak çocuk hizmetleri konusunda hizmet dönüşümü gerçekleşmiş olup, koğuş sisteminde olan kız ve erkek yetiştirme yurtları kapatılmış, aile odaklı bakım modeline geçilmiştir. Haklarında çocuk mahkemesi tarafından bakım kararı verilmiş olan çocuklar için öncelikli hedefimiz evlat edindirilmesi, evlat edinilmesine şartları uygun olmayan çocuklar için ise öncelikli hedefimiz koruyucu aile hizmetinden faydalandırılmalarıdır. Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklar,  koruyucu aileye yerleştikten sonra ilk 1 yıl her ay, sonraki süreçte en az 3 ayda 1 olmak üzere çocuğun ve ailenin düzenli takibi yapılarak psiko-sosyal destek sağlanır. Koruyucu Aileler her ihtiyaç duyduklarında vakadan sorumlu meslek elemanlarına ulaşabilmektedirler. Çocuğun yaş durumuna göre koruyucu ailelerimize 851-1863 TL arası ödeme yapılmaktadır. Çocuğun engelli olması durumunda alınan aylık ödeme yüzde 50 arttırılarak ödenmektedir. Koruyucu ailedeki annenin sosyal güvencesi yoksa, isteğe bağlı sigorta yaptırılması halinde sigorta prim tutarları da Bakanlığımızca ödenmektedir. Koruyucu Ailelere yerleşen çocuklar için her yıl Nisan ve Ekim ayında aylık aldıkları ödemenin 2 katı ödenerek giyim yardımı, Eylül ayında ise 3 katı ödeme yapılarak eğitim yardımı yapılır. Koruyucu Aileye yerleşen çocuklarımız SHÇEK GSS sigortasından faydalandıkları için hastanelerden ücretsiz faydalanmaktadır. Koruyucu Aileye yerleşen çocuklarımız ücretsiz kreş kontenjanı ve özel okul kontenjanı gibi Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz kontenjanlarından faydalanabilmektedir.  İlimizde,  54 Aile yanında 63 çocuk Koruyucu Aile Hizmetinden faydalanmaktadır. 1 çocuğumuz ve ailemiz uyum/ oryantasyon sürecinde bulunmaktadır. 2020 yılı içerisinde Koruyucu Ailelerimize 1.371.166,26 TL ödeme yapılmıştır. 2020 yılında toplam 11 çocuğumuz etüt, yabancı dil ve okul kurslarına devam etmiştir.  Yıllık 9.105,00 TL kurs ödemesi yapılmıştır.” dedi.

“EVDE BAKIM İÇİN 44 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI”

Engelli Evde Bakım Ücreti konusunda da bilgiler veren Özbaş, “Ağır Engelli bireylerin hayatların idamesini evde yürütecek kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödenen ücrete evde bakım ücreti denilmektedir. Evde Bakım desteği engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen birinci derece yakını, akrabası, vasisi gibi kişilere yapılan destektir. Müdürlüğümüzce ailelere her ay 8 ile 13 arasında 1.657,86 TL ödeme yapılmaktadır. Engelliye bakan kişinin evde bakım ücreti alabilmesi için ilk şart engellinin en az yüzde 50 oranında engelli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Raporda  ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alıyor olması şarttır. Evde Bakım Ücreti için engelli kişinin aldığı raporda ‘Bakıma Muhtaç’ olduğunun yazıyor olması gerekmektedir. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3 ünden daha az olması gerekmektedir. Muhtaçlık sınırı 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 1.705,06 TL. 2020 Yılında Edirne İlçelerine Ödenen Evde bakım Ücreti Tutarı

KEŞAN: 541 Kişi 853.088,10

UZUNKÖPRÜ: 478 Kişi 748.826,93

İPSALA: 173 Kişi 279.162,51

HAVSA:92 Kişi 141.228,84

MERİÇ: 153 Kişi 245.592,99

ENEZ: 59 Kişi 92.625,11

SÜLOĞLU: 39 Kişi 63.380,50

LALAPAŞA: 27 Kişi 43.249,08

MERKEZ: 818 Kişi 1.289.080,02

2020 Yılında Toplam Evde Bakım Ücreti Toplamı 44.536.648,98 TL.” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL BAKIM MERKEZİ DESTEĞİ İÇİN 11 MİLYON TL ÖDENDİ”

Engelli bireylerin özel bakım merkezlerindeki bakım ücretleri için 11 milyon 395 bin TL ödeme yapıldığını söyleyen Özbaş, “Engellilik sınıflandırmasına göre engelliler için sağlık kurulu raporu ile ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek durumda olup bakım ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olamayan kişilere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Özel Bakım Merkezlerinde yatılı bakım hizmeti sunulmaktadır. İlimiz Ruhsal engelli bireylere hizmet sunmakta olan Meriç İlçesinde özel Hanife Ağyüz Bakım Merkezi ve Keşan ilçesinde Özel Keşan İlgi Bakım Merkezi, Zihinsel engelli bireylere hizmet sunmakta olan İpsala ilçesinde Yeni Hayat Bakım Merkezi, Bedensel engelli bireylere hizmet sunmakta olan Keşan ilçesinde Özel Altın Kalpler Bakım Merkezi bulunmaktadır. Özel Bakım Merkezlerimizin toplam 348 kapasite bulunmakta olup 289 engelli vatandaşımıza yatılı bakım hizmeti verilmektedir. Engelli Bireylerin bakım hizmeti karşılığında özel bakım merkezlerine aylık olarak bakım ücreti ödemesi yapılmakta olup 2020 yılında özel bakım merkezlerine toplam 11.395.758,53 TL ödeme yapılmıştır.” şeklinde konuştu.

“13 MİLYON TL’LİK SOSYAL EKONOMİK DESTEK”

Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilere yönelik 13 milyon TL sosyal ekonomik destek yardımı yapıldığını belirten Özbaş, “Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere, kendi sosyal ortamından koparılmadan bakımın sağlanmasına veya ekonomik olarak ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan ayni ve nakdi destektir. SED Hizmeti yardıma muhtaç olduğu tespit edilen ailelerin çocuklarına, Kurum bakımında olup desteklendikleri takdirde ailesi yanına döndürülebilen çocuklara, Haklarında korunma/bakım kararı alınmış ve reşit olarak sosyal hizmet kuruluşlarından ya da koruyucu aile yanından ayrılan gençlere yapılan sosyal hizmet modelidir.

Havsa: 30 Kişiye 31.034,98 TL

Lalapaşa: 12 Kişi 12.252,58 TL

Süloğlu: 23 Kişi 22.964,41 TL

Uzunköprü: 163 Kişi 177.258,91 TL

Meriç: 27 Kişi 25.458,97 TL

Keşan:183 Kişi 186.356,66 TL

Enez: 5 Kişi 5.209,18 TL

İpsala: 22 Kişi 22.157,36 TL

Merkez: 673 Kişi 711.236,66 TL

2020 yılı içerisinde Merkez ve İlçeler dahil olmak üzere 1204 çocuk adına 1163 aileye toplamda 13.537.990,64 TL Sosyal Ekonomik Destek yardım ödemesi yapılmıştır.” dedi.

“2 BİN 724 ANNEYE 1 MİLYON 85 BİN TL’LİK DOĞUM YARDIMI”

Doğum yardımı hakkında da detaylı bilgiler veren Özbaş, “Doğum yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Hak sahibi kişilerin, Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesini doldurarak, şahsen veya kargo, posta yolunu kullanarak, kamu kurumunda çalışan aileler resmi yazı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan kişiler ise Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuru yapabilmektedirler. Doğum yardımı ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk ve sonraki her bir çocuk için 600 TL yardım yapılmaktadır. İlimizde, 2020 yılı içerisinde 2724 anneye toplam 1.085.899,03 TL doğum yardımı ödemesi yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.

“TOPLAM DESTEK 73 MİLYON TL”

2020 yılı içerisinde Müdürlük tarafından yapılan toplam desteğin 73 Milyon TL olduğunu vurgulayan Özbaş, “Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 2020 yılı içerisinde Sosyal Hizmet Kapsamında yapılan ödeme miktarı toplu olarak aşağıda belirtilmiştir.
Evde Bakım: 44.495.014,47 TL
Koruyucu Aile: 1.371.166,42 TL
Sosyal Ekonomik Destek: 13.537.990,64 TL

Doğum Yardımı: 1.085.899,93 TL
Toplu Ulaşım: 1.384.000,00 TL
Engellilere Özel Bakım Merkezi Desteği: 11.395.758,53 TL
TOPLAM: 73.269.829,99 TL.”
şeklinde konuştu.

Kerem Filiz
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.