T.Ü. EV SAHİPLİĞİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMASI KONGRESİ DÜZENLENDİ

Trakya Üniversitesinin Kuruluşunun 40. Yılı Etkinlikleri kapsamında Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından “Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kongresi (TOCİK’22)” gerçekleştirildi.

T.Ü. EV SAHİPLİĞİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMASI KONGRESİ DÜZENLENDİ

Trakya Üniversitesinin Kuruluşunun 40. Yılı Etkinlikleri kapsamında Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından “Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kongresi (TOCİK’22)” gerçekleştirildi.

Emre SEDEF
Emre SEDEF
16 Aralık 2022 Cuma 06:00
T.Ü. EV SAHİPLİĞİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMASI KONGRESİ DÜZENLENDİ

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Gençler’in desteği, Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Z. Boyacıoğlu’nun başkanlığında, İİBF Fehmi Yıldız Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye, davetli konuşmacı olarak Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu katıldı.

Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Esma Mıhlayanlar, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Z. Boyacıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Selcen Altınbaş Umut, Dr. Öğr. Üyesi Elvin Dinler Kısaçtutan, Arş. Gör. Melek Busem Eken, Öğr. Gör. Müge Atakan ve İktisat Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Tuba Adıgüzel’den oluşan Düzenleme Kurulu’nun çalışmaları ve İktisat Bölümü ile Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı öğrencilerinden oluşan Organizasyon Komitesinin katkılarıyla Edirne’de ilk kez gerçekleştirilen kongrede, toplumsal cinsiyet odaklı çalışma yapan araştırmacılar ve öğrenciler bir araya gelerek bilimsel çalışmaları kapsamında bilgi paylaşımında bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kongresi’nin açılışında bir konuşma yapan Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Z. Boyacıoğlu, ana bilim dalı olarak yaptıkları çalışmaları bir kongreye taşıdıklarını ifade ederek “20. yüzyılda ortaya çıkan toplumsal cinsiyet kavramı kadın-erkek eşitliğine yeni bir pencere açtı. Bu kavramla toplumun tüm alanlarında kadın erkek eşitliğine dikkat çekildi. Ana bilim dalımız da bu sebeple kurulmuş ve bugüne kadar 7 mezun vermiştir. Bugün mezunlarımız tezlerini bizlerle paylaşacaklar.” dedi.

Toplumsal cinsiyet çalışmalarının ortaya çıkışı ve çalışma sahası hakkında bilgiler veren İİBF Dekanı Prof. Dr. Ayhan Gençler, Trakya Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalının da bu alanda mutluluk verici çalışmalara imza attığını ifade ederek, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sosyal Bilimler Enstitüsünün kuruluşundan bahseden ve bugün 63 yüksek lisans, 22 doktora programında eğitim verildiğini söyleyen Müdür Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan “2019 yılında kurulan ve Türkiye’de ilk olma özelliği gösteren Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı’mız yapmış olduğu bilimsel ve toplumsal çalışmaları ile önemli bir farkındalık oluşturmaktadır. Bugün yapmış olduğumuz kongremizle çok önemli sonuçlara ulaşacağız. Faydalı ve farkındalık yaratan bir kongre olmasını temenni ederim.” dedi.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik ve sosyolojik gelişme ve ilerlemeler sonucunda ortaya çıkan toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı rapordan bilgiler veren Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer “Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içerisinde yer alan 17 amaçtan biri olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni sağlamak adına bugünkünden daha çok çalışma yapılması gerekliliği bu raporla ortaya konmuştur. Çalışanlarının yarısı kadın olan Trakya Üniversitesinin, değerli akademisyenlerinin daha iyi bir dünya ve müreffeh yarınlar için aile, iş ya da sosyal hayatta eşitliğin sağlanması adına hayata geçirdiği Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kongresi’nde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederim.” diyerek kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından kongre, Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çisem Önver Zafer’in solo flüt dinletisi ile devam etti.

Toplumsal cinsiyet konusunda farkındalığın ve bilgi düzeyinin artmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kongrenin davetli konuşmacısı Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu “Yükseköğretimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından Kadın Liderliği” konulu konferans verdi. Şerifoğlu, dünya genelinde cinsiyet eşitsizliği yaşandığını belirterek Dünya Ekonomi Forumu araştırmasına göre ekonomik eşitsizliği gidermek için yaklaşık 257 yıl geçmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de yükseköğretimde kadın akademisyen ve öğrenci oranlarının gelişmiş ekonomiler düzeyinde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Türkiye'de kadın profesör oranının yüksek olduğunu belirterek rektörlük düzeyinde kadın oranının ise sadece %9 olduğunu, karar alma süreçlerinde kadınlara daha çok yer verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu’nun “Yükseköğretimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından Kadın Liderliği” isimli sunumunun ardından Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Çağlar başkanlığında gerçekleşen ilk oturuma çeşitli üniversitelerden öğretim elemanları katılım sağladı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden Doç. Dr. Gamze Yıldız Seren ve Beste Demir “Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Bağlamında Türkiye ve AB Ülkelerinin Karşılaştırması”, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Kenan Terzioğlu ve Nişantaşı Üniversitesinden Arş. Gör. Aysu Yaşar “Dijitalleşen Çağda Cinsiyet Eşitsizliği, Çevresel Bozulma ve Toplumsal Refahın Ekonomik Gelişim ile Etkileşimi”, Doğuş Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Anıl Zekiye Göker “Uzaktan Çalışma ve Toplumsal Cinsiyet: COVİD-19 Etkisi”, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Set “Flört Şiddeti: Bir Gözden Geçirme”, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Emel Çokoğullar Bozaslan “Türkiye'de Aile Politikalarının Değişen Seyri ve Aileerkillik Söylemi”, Ankara Üniversitesinden Öğr. Gör. Müzeyyen Pelevan Memet “Yunan Feminist Yazar Lilika Nakou'nun Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hakkındaki Görüşleri” isimli sunumları ile kongrede değerli bilgiler paylaştılar.

Birinci oturumun ardından davetli konuşmacı Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu “Bir Yolculuk: Etkileşimli Farkındalık Çalışması” adlı özel eğitim programı ile kadın araştırmacılara kapalı oturumda farkındalık çalışması uyguladı. Programda, kadınların yalnızca Trakya Üniversitesinin huzurlu ve üretken ortamındaki akademik yaşamlarında değil, yaşamın tüm alanlarında kimliklerini korumaları gerektiğini vurguladı.

TOCİK’22’yi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kongrenin davetli konuşmacısı Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu ile bir araya geldi.

Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esma Mıhlayanlar’ın başkanlığındaki ikinci oturumda Trakya Üniversitesi öğretim elemanları Öğr. Gör. Senem Demirkıran, Mehmet Ali Yücel ve Doç. Dr. M. Kenan Terzioğlu “Dijitalleşme Kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Giderilmesi Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi”, Doğuş Üniversitesinden Öğr. Gör. Özlem İngün Karkış “COVİD-19 Pandemisi'nin Kadınların Siyasi Örgütlülüğüne Etkisi”, Trakya Üniversitesinden Arş. Gör. Kübra Karadağ “Cinsiyet Sosyal Normlar Endeksinde Yer Alan Ülkelerin Kümeleme Analizi İle Karşılaştırılması”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Nihal Demirtaş Yazıcı “Türkiye’de Yaşlı Bakımı ve Kadın Emeği”, Trakya Üniversitesinden Sibel Taşkın “Toplumsal Cinsiyet: Teknoloji, Tüketim, İşbölümü Etkisi”, Mehmet Ali Yücel “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Kapsamında Dijital ve Beşeri Kalkınma: Dinamik Mekansal Panel Veri Yaklaşımı” isimli bildirilerini sundular.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Z. Boyacıoğlu’nun oturum başkanlığında gerçekleştirilen üçüncü oturumda, ana bilim dalı mezunları yüksek lisans tezlerinden türetilen bildirilerini sundu. Çilem Elmas “Kadın ve Turizm Konulu Çalışmaların Bibliyometrik Analiz Tekniği ile İncelenmesi”, Berrin Yırtmaç “Mültecilik Deneyimi, Toplumsal Cinsiyet ve Sanat: Beyrut, Gaziantep, İstanbul Örnekleri”, Mert Altun “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadına Yönelik Cinsel Şiddet Tahakküm Distopyası: Damızlık Kızın Öyküsü Adlı Dizi Örneği”, Nazlı Neşe Kaymak ve Doç. Dr. Emel Yıldız “Kadınların Yaşam Memnuniyeti Algısında Sosyoekonomik Faktörlerin Etkisi: Edirne Örneği”, Nuran Caldu “Kadın Konukevinde Kalan Şiddet Mağduru Kadınların Yaşam Deneyimleri ve Gelecek Planları: Antalya İli Örneği”, Esra Saraç “Türkiye'de Dezavantajlı Grup Olarak Suriyeli Göçmen Kadınların Durumlarının Değerlendirilmesi”, Turana Valiyeva ve Doç. Dr. Gülden Aynacı “Azerbaycan ve Türkiye’de Kadınların Eğitimine Bakış: 18 - 35 Yaş Kadınların Penceresinden” isimli tezlerinden, birbirinden değerli bilgiler paylaştı.

Kongre programının sonunda konuşmacı akademisyen, araştırmacı ve öğrenciler katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kongre programı, toplumsal cinsiyet konusunda çalışmaların ve bilimsel etkinliklerin sürdürülmesi ile farkındalığın arttırılması temennileri ve konuşmacılara teşekkür belgelerinin verilmesi ile sona erdi.

Haber Merkezi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.